เกี่ยวกับเรา

บจก. เพชรคาร์เซ็นเตอร์79 7/3 หมู่ 21
ตำบลเทพนคร อำเภอเมืองกำแพงเพชร
จังหวัดกำแพงเพชร 62000
yotsri@hotmail.com
055-717830 081-9721052